SÅ HÄR
FUNGERAR DET!

I Ortolabs fotbäddar använder vi avancerad teknologi, unika material och kvalificerat hantverk som förstärker fotens naturliga sätt att stabilisera upp och dämpa stötar. Därmed minskar risken för belastningsskador och rehabiliteringstiden förkortas också om du redan är skadad. Fotbäddarna bygger på Ortolabs tidigare världspatent, vilket gör dem unika. Detta förstärker fotens naturliga dynamik och de olika fotvalven tillåts stödja och stötdämpa maximalt i alla lägen.

Dynamiskt stöd i fotvalven stärker fotens naturliga rörelse. Ortolab-fotbäddarna är unika genom att de ger ett dynamiskt stöd åt både det längsgående och det tvärgående fotvalvet, samt samlar ihop fettkudden under hälen. Därmed förstärker fotbädden fotens egen stötdämpning, utan att låsa eller hindra.

Vanliga problem
som Ortolabs
fotbäddar kan förebygga.
Eller hjälpa till att läka.

  • Plantar fasciit. Inflammation i senfäste, förstadiet till hälsporre
  • Hälseneproblem
  • Löparknä
  • Mortons tå. Nervinklämning vid nersjunket främre fotvalv
  • Hallux valgus. Deformerad stortåknöl
  • Benhinneproblem
  • Hallux rigidus. Artros i stortåns grundled
  • Uttrampad fettkudde under hälen
  • Nertrampat längsgående och tvärgående fotvalv
  • Höft och ländryggsproblem
foot chart
FÖR VEM? FÖR ALLA.

På jobbet och på träningen

Våra fötter belastas med upp till sju gånger vår egen kroppsvikt, beroende på vilka rörelser vi utför. Varje fot har 26 ben som ska samverka och de reagerar olika på belastning. Samtidigt hjälper fotvalven till att sprida belastningen. De stötar som foten inte absorberar går vidare upp genom kroppen och påverkar hälsenor, benhinnor, knän, höfter, rygg – ja, till och med nacken.

Medicinska frågor & svar

PRONATION

Fotens leder och mjukdelar utsätts för stora belastningar vid ett neutralt steg, men belastningen ökar dramatiskt vid felställningar. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä och till och med högre upp i kroppen. I värsta fall kan det omöjliggöra motionsaktiviteter för individen i fråga. Dessa fotfelsställningar kan många gånger korrigeras med hjälp av korrekta fotbäddar. Observera att en måttlig pronation med en inåtrotation av foten är en del av fotens naturliga rörelse och inte som sådan en felställning.

Ortolab AFS: Placerar foten i ett neutralläge med en högkantad hälkopp och rätt stöd i längsgående valvet. Även pelotten stabiliserar framfoten. Denna stabilisering är positiv både för fotens inåt- och utåtrotation.

HÖFT- OCH LÄNDRYGGSPROBLEM

Höft- och ländryggsproblem kan ofta ha sitt ursprung i fötterna och en felaktig fotställning. Det kan till exempel vara en överpronation, vars skadliga rotation fortplantar sig uppåt i rörelseapparaten.

Ortolab AFS: Motverkar överpronation, stötdämpar och främjar ett naturligt och korrekt rörelsemönster i foten, vilket får en positiv effekt även högre upp i rörelseapparaten.

KNÄ OCH HÖFTLED – ARTROS

Ortolab AFS: Den ökade stötdämpningen kan ha en lindrande effekt vid artros både i knä och höftled.

KNÄ – HOPPARKNÄ

Ortolab AFS: Eftersom stötupptagningen förbättras avsevärt kan symptomen gå tillbaka.

KNÄ – LÖPARKNÄ

Löpare kan få besvär ifrån iliotibialbandet i anslutning till laterala femurepikondylen (utsidan av knät). Möjligen förvärras tillståndet av att personen i fråga belastar foten med en viss grad av överpronation.

Ortolab AFS: Genom att stödja fotens naturliga stötdämpning – både hälkuddens stötupptagning och de två valvens rörelse – så minskar skadlig överpronation och belastningen på knäet. Valet av skor har också betydelse.

BENHINNEINFLAMMATION

Det finns en mängd olika orsaker till skadan. Detta är en av de vanligaste överansträngningsskadorna.

Ortolab AFS: Fotbäddens inbyggda stötdämpning minskar stressen på benhinnan/underbenet. En vanlig orsak till benhinneinflammation är också överpronation. Ortolab fotbäddens dynamiska stöd i hålfoten kan minska mycket av den skadliga överpronationen. Ortolab AFS Plus+ har mycket bra stötdämpning vilket minskar stressen på benhinnan/underbenet.

FRAMFOT – HALLUX RIGIDUS (STELHET I STORTÅLEDEN)

Artros, förslitning i stortåns grundled benämns Hallux rigidus eftersom den medför rörelseinskränkning på grund av pålagringar runt ledytans kanter. Symptom: Stelhet och belastningssmärta i stortåns grundled. Märks mest vid avveckling av steget. Ibland värk efter ansträngning. Ofta resultatet av någon sorts trauma/eller upprepade trauma. Vanligt hos bl.a. fotbollspelare.

Ortolab AFS: Den dynamiska pelotten i framfoten kan hjälpa. Men här är det framförallt skovalet som är viktigt. Skorna måste ha bra ”rull”, där ”rullen” under skon underlättar avveckling av steget och gör det möjligt att gå normalt igen.

FRAMFOT – HALLUX VALGUS. (STORTÅDEFORMITETER)

Hallux valgus är ett tillstånd som kännetecknas av att stortån blir sned och att det växer ut en knöl på insidan av stortån. Hallux valgus är den vanligaste fotdeformiteten och förekommer framförallt hos kvinnor. Orsaken får anses vara ärftlig men skovalet är också av stor betydelse. Även framfots pronation kan öka belastningen på stortåledens insida.

Ortolab AFS: I alla våra olika fotbäddar har vi en pelott som bla motverkar inåtrotation i framfoten och stöder det främre tvärgående fotvalvet. Det ger ett stöd och lyft av framfotens mellanfotsben (metatarsaler). Då avlastas trycket på stortåleden (Hallux Valgus).

FRAMFOT – MORTONS TÅ (NERVINKLÄMMNING)

Känselnerven mellan 3:e och 4:e tån kan ibland komma i kläm och bilda en ömmande nervknuta, som kan ge svår belastningssmärta i form av värk med en huggande känsla. Det kan nästan kännas som om någon sätter en kniv i foten.

Ortolab AFS: Om du har Mortons Syndrom så kan den dynamiska pelotten (framfottskudden), som Ortolab AFS Plus+ och Slim har, under det främre tvärgående fotvalvet ge bra support. Pelotten ger stöd åt de fem mellanfotsbenen (metatarsalerna) och därmed avlastas mellanfotsbenens huvud framme vid tåleden, där det också passerar många nerver

FRAMFOT – NEDSJUNKET FRÄMRE FOTVALV

Det främre tvärgående fotvalvet syns inte från sidan, men det finns precis bakom mellanfotsbenens huvuden. Nedsjunkna främre fotvalv kan skapa mycket smärta i framfoten när den belastas. Man kan lättare få förhårdnader och upplever att foten blir trött. Mellanfotsbenen i framfoten överbelastas. Detta kan även ge upphov till Hammartå (tårna blir överdrivet böjda).

Ortolab AFS: Kombinationen av det dynamiska stödet i hålfoten och den dynamiska pelotten, lyfter och avlastar det främre fotvalvet utan att låsa den naturliga rörelsen.

MELLANFOT – NERTRAMPAT LÄNGSGÅENDE FOTVALV

Det längsgående valvet har tappat sin ursprungliga form och givit vika. Därmed fungerar inte fotens biomekaniska stötdämpning som den ska, vilket kan leda till inflammationer och en rad andra problem i foten när ben, muskler, senor etc inte är på rätt plats.

Ortolab AFS: Genom att ge ett dynamiskt stöd till det längsgående fotvalvet återskapar Ortolab fotbädden valvets form och funktion, utan att låsa den naturliga rörelsen. Kan därigenom även minska problem med överpronation.

BAKRE FOT – HÄLSENEPROBLEM

Hälseneproblem är i regel relaterade till överansträngning och medför smärtor, svullnad och ömhet i anslutning till senan. Överbelastningsskador uppstår framförallt inom motions- och idrottsaktiviteter med mycket löpning och hopp.

Ortolab AFS: Har man hälseneproblem kan fotbäddarna hjälpa till genom god stötdämpning och att de stöder och avlastar hela fotens rörelseapparat och då speciellt det dynamiska stödet i både längs- och tvärgående fotvalvet. Den funktionella hälkoppen med höga kanter är också positiv. Ortolab Plus+ är en fotbädd med bra stötdämpning och komfort. De passar i de flesta skor med urtagbar innersula eller i skor med gott om plats.

BAKRE FOT – UTTRAMPAD HÄLKUDDE

Fettkudden under hälen är uttrampad och har tappat sin elasticitet. Hälbenet blir alltför exponerat för stötar vid fotisättningen, varvid smärta uppstår.

Ortolab AFS: Materialet under hälen och koppformen som håller ihop sidorna av hälen, återskapar hälkuddens funktion.

BAKRE FOT – PLANTAR FASCIIT/HÄLSPORRE

Vid Plantar fasciit, som är förstadiet till hälsporre, kan smärtan antingen komma plötsligt eller smygande och börjar ofta under hälen i en punkt på hälens insidas främre del. Smärtan kan sträcka sig mot mitten av längsgående fotvalvet och mot bakre delen av vristen. Första tecknet är att det gör ont när man tar de första stegen på morgonen eller efter vila. Initialt är det en överbelastningsskada, vanligast för högvalvade fötter, där det hela tiden blir en större belastning på senskidan.

Ortolab AFS: När man har Plantar Fascitt/hälsporre (”smärta under hälens främre del”) är det viktigt med ett stöd av mycket stötdämpande material under hälen och längsgående fotvalvet. Ortolab AFS Plus+ passar utmärkt då. Dessutom har våra fotbäddar en rejäl hälkopp med höga kanter som håller ihop fettkudden under hälbenet där plantarfaschian fäster in mot densamma.